Italiano l English

Industri

> Automobilizëm                              

> Energji, Miniera & Infrastrukturë

> Hoteleri, Resorte dhe Turizëm

> Institucione Financiare              

> Kapital Privat

> Kujdes Shëndetsor  

> Mbrojtja e Konkurencës

> Pasuri të Paluajtshme

> Art, Sport dhe Modë

> Teknologji, Media & Telekomunikim

Pasuri të Paluajtshme

Maksimizimi i kthimit te investimit në industrinë e pasurive të paluajtshme është bërë gjithnjë e më sifidues, pasi mungesa e aktiveve kryesore të shoqëruara me pasigurinë e vahdueshme ekonomike i ka detyruar investitorët të jenë më strategjik në vlerësimin e mundësive.

Në vitet e ardhshme, strategjitë e investimeve pritet të zhvendosen, me vendet më në zhvillim duke u bërë tregje të synuara dhe zhvillimi i pasurive të patundshme në Shqipëri pritet të rritet.

Ndërsa fondet e pasurive të paluajtshme dhe korporatat ndjekin strategji të reja të investimeve dhe përfitojnë nga këto trende, ata kanë nevojë për udhëzime nga ekspertë me përvojë dhe kuptim të çështjeve ligjore në tregjet e ndryshme dhe tregjet e zhvilluara. Kemi njohuri globale dhe praninë e tregut vendas për të shërbyer si një pikë e vetme kontakti për ekzekutimin e transaksioneve të pasurive të patundshme dhe sigurimin e gamës së shërbimeve që duhet për të menaxhuar portofolet përkatëse.

Avokatët tanë i njohin zonat e nxehta të industrisë dhe ndihmojmë investitorët të optimizojnë fitimet nga marrëveshjet duke balancuar rrezikun e kthimit të investimit dhe lehtësuar barren tatimore mbi pasuritë e paluajtshme. Ne gjithashtu zhvillojmë njoftime ligjore për t'i mbajtur klientët të azhurnuar mbi tendencat e industrisë dhe për të thjeshtuar menaxhimin e investimeve të pasurive të paluajtshme

Për më shumë informacione në lidhje me shërbimet tona apo për të diskutuar një çështje të veçantë ju lutemi të na kontaktoni në +355 42 22 0022; +355676000020 ose info@cenameri.com.

Kontakt:

CLO Legal Solutions    

[e]: info@cenameri.com 
[t]: + 355 42 22 0022    
[t]: + 355 67 60 00020  
[t]: + 355 69 40 85 520

Adresa:

Bulevardi “Bajram Curri”,

Ndertesa nr. 110
Kati 5, 1022

Tiranë, Shqipëri