play
  • Technology, Media & Telecommunications Law Firm Tirana Albania CLO Legal Solutions info@cenameri.com

Angazhim, Eksperiencë dhe Profesionalizëm

> Kryefaqja

Studio

Praktika

> Industrite

> Publikime

> Kontakt

CLO Legal Solutions 

është një studio avokatie me praktikë të gjerë në zgjidhjen e problematikave individuale dhe të biznesit në Shqipëri.

Avokatët dhe profesionistët tanë ofrojnë shërbime si këshillim ligjor, hartim apo rishikim kontratash e dokumentash të  tjerë ligjorë, ndërmjetësim apo përfaqësim në gjykatë për një game të gjerë klientësh, qofshin këta individë apo persona juridike, vendas e të huaj, në çështje Administrative, Bankare dhe Financiare, Investime, Konkurencës, Kontraktash, Tregtare, Zgjidhje Mosmarrëveshjesh, Mbledhje Detyrimesh të Prapambetura, Punësimi, Sigurime, të Pronësisë Intelektuale, Tatimore apo që lidhen me Tregtinë.

Jemi gjithashtu krenarë për ekspertizën tonë në projekte të industrive automobilistike, energjitike dhe infrastrukturore, hoteleri, resorte dhe turizëm, institucione financiare, kapitalit privat, kujdesin shëndetsor,  mbrojtjes së konkurencës, pasuri të paluajtshme, sport dhe modë, teknologji, media dhe telekomunikim. 

Jemi gjithnjë të fokusuar për t’ju garantuar shërbimin më cilësor të mundshëm dhe për të ofruar këshillim të qartë dhe të bazuar në kuptimin real të çdo çështje.

Ndihemi të privilegjuar që kemi mundësinë të komunikojmë dhe shpresojmë të kemi kenaqësinë të bashkëpunojmë duke Ju ofruar angazhimin, eksperiencën dhe profesionalizmin tonë për të gjetur zgjidhjen më të mire për çështjet tuaja tregtare apo individuale.

Kontakt:

CLO Legal Solutions    

[e]: info@cenameri.com 
[t]: + 355 42 22 0022   [t]: +355 67 60 00020    
[t]: + 355 69 40 85 520      
[f]: + 355 44 31 4122      

Adresa

Bulevardi “Bajram Curri”,

P. "Palma e Artë"   , n. 110
Kati 5, 1022

Tiranë, Shqipëri

CLO Legal Solutions © 2017 all rights reserved